PURE SOLUTIONS

PURE SOLUTIONS Markku Kellokumpu voi tarjota useiden eri valmistajien Mikro-, Ultra-, Nano- ja RO-kalvoja ja käänteisosmoosilaitteita puhtaan juomaveden valmistukseen ja prosessivesien kierrätykseen sekä tuotteiden valmistukseen että uudelleen käyttöön. 

Erilaisten teollisuusjätevesien puhdistaminen voidaan myös suorittaa kalvojen ja keraamisten suodattimien avulla, mikä mahdollistaa vähentämään haitallisten yhdisteiden päästöjä kunnallisiin jätevesilaitoksiin lupaehtojen mukaisesti mm. GELin Korkeapaine RO-laitteet, joita on myös tarjolla pilottikoeajoihin valmiina kontteihin rakennettuna. Suomessa on referenssikohde tällaiselle suurelle laitteistolle.  

Kiintoaineiden erottaminen voidaan suorittaa separaattoreiden ja dekanttereiden sekä syklonien avulla. 

Prosessivedet voidaan myös valmistaa merivedestä RO-kalvoilla. Ultrapuhtaan ja kattilavesien valmistukseen ja kierrätyksen voidaan käyttää myös EDI /CEDI-laitteita, joilla saavutetaan riittävät laatuvaatimukset. Suomessa on jo voimalaitoksessa suuri keraaminen UF-laitteisto, joka mahdollistaa kuumien vesien suodatuksen minkä jälkeen on tupla käänteisosmoosilaitteisto takaamaan tarpeeksi hyvän laadun jatkuvasti.

Centeciltä Saksasta löytyy Pastörointilaitteet, Pesukeskukset / CIP-laitteet tankkeineen, Sensorit mittaamaan epäpuhtauksia, De-Alco systeemit / Alkoholittimien oluiden ja viinien valmistukseen. Samoin on tarjolla useita UF/RO-vedenpuhdistuslaitteita panimoiden raakaveden puhdistukseen.

Normaali patruuna- ja pussisuodattimia voidaan käyttää esisuodatuksessa vedenpuhdistuksessa ennen RO-ja Nano-kalvolaitteita sekä lopputuotteiden vaativissa steriilisuodatuksissa.

Useasti tarvitaan hydrofobinen suodatin steriili-ilman suodatukseen ns.   0,22µm huokoskoon omaava kalvo esim. puhtaan veden varastosäliöissä.

Lisäksi löytyy kylmäkuivureita, haihtureita, NF Hollow Fiber ja Spiraali Kalvo-pilottilaitteita koeajoihin. Voin tarjota suodatusratkaisuja ja konsultaatiota yli 37 vuoden kokemuksellani toimittuani useissa suurissa kansainvälisissä yrityksissä myyden heidän tuotteitaan Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä Euroopassa että Venäjällä. 

Toivottavasti voin tarjota ratkaisuja teille yllä olevissa kohteissa ja voitte ottaa yhteyttä minuun helposti.

Kunnioittavasti
Markku Kellokumpu, Filtration Consultant

Käänteisosmoosilaite

CIP-LAITE

PILOTTI MF-, UF-, NF- ja RO-laitteet kontissa

Merivesi RO-laite kontissa